วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์


              ผวจ.มค. ประธานพิธีบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
              นางชนัดดา แฮร์รีส ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รายงานว่า ตามที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น

เพื่อความเป็นศิริมงคลในการจัดงาน  อำเภอนาดูน  จึงได้จัดพิธีบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นวันนี้เมื่อเวลา
 10.40 น. ( 19  กุมภาพันธ์ 2553 ) โดยมี  นายทองทวี  พิมเสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  หรือชาวบ้านทั่วไปเรียก “บ่อน้ำดูน” หรือ “หนองน้ำดูน แห้ง “ ตั้งอยู่บนพื้นที่นาของ
 นายก้าน ปัจจัยโก  ตั้งอยู่ที่ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูนไป
ทางทิศเหนือประมาณ 3.5 กิโลเมตร  ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่มีความเชื่อว่า ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรค
เมื่อนำน้ำจากบ่อน้ำดูนไปอาบก็จะดีขึ้น
 


BY..  ชนัดดา ข่าว / ศิริพร/อรุณณี  น.ศ.ฝึกงานพิมพ์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น